Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 z  dnia  07 stycznia  2015 r.

 

w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

 

Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na:

budowa 5 sztuk stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Usarzów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozpięć  w istniejącej linii nN Usarzów na działkach o nr ewidencyjnych: 80/1, 80/2, 81/4, 81/5, 10, 11, 12, 22/2, 22/1, 23/1, 139, 140, 301, 302, 307, 448, 427, 182, 231, 232, 233, 234, 440, 185, 183/2 w miejscowości Usarzów, oraz na działkach o nr ewidencyjnych: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 493, 494, 490, 452, 436 w miejscowości Kurów.

 

Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek    

Wnioskodawca : PGE Dystrybucja S.A. , ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin, oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8

Pełnomocnik: Agnieszka Mikołajczyk , ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów

 

Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym stadium postępowania oraz składać  wnioski i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie  do  dnia 21.01.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                  

Z up. Wójta     
mgr Rafał Smoliński 
Zastępca Wójta Gminy

 

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

z  dnia  07 stycznia  2015 r.

 

 

w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

 

Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267       z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego                    o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na:

budowa 5 sztuk stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV w miejscowości Usarzów wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozpięć  w istniejącej linii nN Usarzów na działkach o nr ewidencyjnych: 80/1,80/2,81/4,81/5,10,11,12,22/2, 22/1,23/1,139, 140,301,302,307, 448,427, 182,231,232,233,234,440,185,183/2 w miejscowości  Usarzów, oraz na działkach o nr ewidencyjnych : 482,483,484,485, 486,487,488,493, 494,490, 452,436 w miejscowości Kurów.

 

Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek    

Wnioskodawca : PGE Dystrybucja S.A. , ul. Garbarska 21 A,

20-340 Lublin, oddział Rzeszów ul. 8 Marca 8

Pełnomocnik: Agnieszka Mikołajczyk , ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów

 

         Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym stadium postępowania oraz składać  wnioski i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie  do  dnia 21.01.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                               

                                                                           Z up. Wójta
                                                                           mgr Rafał Smoliński
                                                                           Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-01-07
Opublikował: Mariusz Olech 2015-01-07 10:51:33
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-01-07 10:59:00
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 07 stycznia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.