Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku.

 

                                                                                    Lipnik, dnia 9 listopada 2017 r.

Znak: Or. I.0002.XXXI.1.2017.      

 

 

 

 

                                                          Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  (t.j Dz.U z 2017 r. poz. 1875)                                                          

                                                  Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w dniu  16 listopada  2017roku  tj. czwartek   na godzinę 10.30  w siedzibie  Urzędu Gminy  w  Lipniku, sala narad  na piętrze.(Nr 35).

Projekt porządku  obrad :

  1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołu    XXIX i XXX sesji Rady Gminy w Lipniku.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 na obszarze Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik  2017r (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2017-2029 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Gminnego programu profilaktyki                    i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipnik na 2018 rok.(opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik               z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego w 2018 roku.(opinia ze wspólnego posiedzenia komisji )
  8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia  przekształcenia  dotychczasowego  Zespołu Szkół we Włostowie w Szkołę Podstawową  im. Romana Koseły we Włostowie (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)
  9. Podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół im. Prof. Józefa Mikułowskiego -Pomorskiego w Lipniku w Szkołę Podstawową  im. Prof. Józefa Mikułowskiego Pomorskiego w Lipniku. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

10.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .

11.  Interpelacje  i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski .

13.  Zamknięcie obrad sesji .   

Przewodniczący

Rady Gminy

     /- /Mazur StanisławInformację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2017-11-09
Opublikował: Beata Placha 2017-11-09 14:30:55
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2017-11-09 14:30:55
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminyw Lipniku na dzień 16 listopada 2017 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.