Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku.

                                                                                              Lipnik, dnia 19 lipca 2018  r.

Znak: Or.I.0002.XXXIX.1.2018.      


Z A P R O S Z E N I E     

  

Na podstawie art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)       

                                                  

Z w o ł u j ę :


Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu  26 lipca 2018 roku tj. (czwartek) na godzinę 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, sala narad na parterze.


Projekt porządku  obrad :


1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy w Lipniku.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2018r. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 -2029. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023”. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023” (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

6. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia na terenie Gminy Lipnik maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Lipnik. (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji).

10.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności  międzysesyjnej .

11.  Interpelacje  i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zamknięcie obrad sesji. 

 


Przewodniczący    

Rady Gminy w Lipniku

Stanisław Mazur   Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.
Informację wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy 2018-07-19
Opublikował: Mariusz Olech 2018-07-20 14:28:03
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-07-20 14:32:50
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 26 lipca 2018 roku.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.