Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku

Znak: Or-II.0002.XXI.1.2020

Lipnik 27 listopad  2020 rok                                                                                                                   

                                                                                          

                          

Z A P R O S Z E N I E

 Na podstawie art. 20 ust. 1. ustawy z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

                                          

Z w o ł u j ę :

 

Sesję Rady Gminy w Lipniku w dniu 4 grudzień 2020 roku tj. (piątek) na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku (sala narad na parterze)

 

 

Projekt porządku obrad :

 1.  Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy w Lipniku.   

2.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2030 (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

4.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze Gminy Lipnik (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku (opinia ze wspólnego posiedzenia komisji)

6.  Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie)

7.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

8.  Wolne wnioski.

9.  Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

w Lipniku             

Stanisław Mazur       

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.Informację wytworzył: Stanisław Mazur - Przewodniczący Rady Gminy 2020-11-27
Opublikował: Mariusz Olech 2020-11-27 11:42:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-11-27 11:42:13
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy w Lipniku na dzień 04 grudnia 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.