Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00.

                                                                    

Lipnik , dnia   22  październik 2015 r.

 


Znak :Or. II.0002 .XIII. 2015              

 

                                                                 Pan /Pani

                                                                                  

 

 

                                                            Z A P R O S Z E N I E       

Na podstawie  art. 20 ust.1. ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie   gminnym   (j.t. Dz. U z 2015 r. poz. 1515)                                                              

                                                                             Z w o ł u j ę :

Sesję Rady Gminy w  Lipniku w  dniu  28 października   2015 roku ( tj.  środa ) na godzinę 11.00  w siedzibie  Urzędu Gminy w  Lipniku , sala narad  na piętrze. (Nr. 35).

Projekt porządku  obrad :

 1. Otwarcie sesji , stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku  obrad, przyjęcie protokołuz sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Lipnik  z organizacjami   pozarządowymi oraz innymi  podmiotami   prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego w 2016 roku . (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  nieodpłatnego  przekazania  gruntów  Zasobu Własności   Rolnej Skarbu Państwa  położonych we Włostowie  na rzecz Gminy  Lipnik  (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lipnik  na lata 2015 -2029. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację  zadania  z zakresu  dróg  powiatowych .(opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie ustalenia stawek  dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego działającego  pod nazwą  Zakład  Gospodarki Komunalnej w Lipniku. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na rok 2015. (opinia ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady)
 8. Przedstawienie analizy -  oświadczeń majątkowych  radnych i osób funkcyjnych  składanych  na dzień 30.04.2015r
 9. Sprawozdanie Wójta Gminy  z działalności międzysesyjnej.
 10.  Interpelacje i zapytania radnych.
 11.  Wolne wnioski i zapytania
 12.  Zamknięcie obrad sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  t. j.    Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn zm. ), pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu braniu udziału w pracach organów gminy.  

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący      

                                                                                             Rady Gminy

 

                                                                                           Mazur Stanisław   

 

 Informację wytworzył: Przewodncizacy Rady Gminy 2015-10-22
Opublikował: Beata Placha 2015-10-23 09:05:38
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2015-10-23 09:05:38
Rejestr zmian dla: Zaproszenie na sesję Rady Gminy na dzień 28 października 2015 roku na godz. 11.00.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.