Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uwaga wyjaśnienia z dnia 24.05.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Udzielenie kredytu konsolidacyjnego w wysokości 4 587 159 zł z przeznaczeniem na całkowitą spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Ogłoszenie nr 557181-N-2018 z dnia 2018-05-15 r. Wyjaśnienie nr 1 z dnia 21.05.2018 r. - POBIERZ   Wyjaśnienie nr 2 z dnia 21.05.2018 r. - POBIERZ   Załącznik nr 1 do wyja...

Ważny do: 2018-05-26
Data dodania: 2018-05-15 14:36:58

Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn.: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik

Lipnik, dnia 14 maj 2018r. Znak sprawy ZP.271.3.2018   INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT    Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie rob&oac...

Ważny do: 2018-05-29
Data dodania: 2018-05-14 12:04:09

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATORA I TORBY RATOWNICZEJ DLA JEDNOSTEK OSP Z TERENU GMINY LIPNIK”

Lipnik 08.05.2018 r. RG-III.6210.1.2018   OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIERJSZEJ OFERTY   dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt „ZAKUP DEFLIBRYRATO...

Ważny do: 2018-05-20
Data dodania: 2018-05-08 14:06:15

Zawiadomienie o wyborze oferty dotyczącze postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik

Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Odwiert studni zastępczej S-4b ujmujqcej wody podziemne z utworów dewońskich w ob...

Ważny do: 2018-05-15
Data dodania: 2018-05-02 10:55:12

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków, Usarzów, Sternalice, Kurów, Męczennice, Lipnik

Ogłoszenie nr 550762-N-2018 z dnia 2018-04-26 r. Gmina Lipnik: Przebudowa i remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w m. Swojków , Usarz&o...

Ważny do: 2018-05-15
Data dodania: 2018-04-26 10:59:27

UWAGA WYJAŚNIENIA z dnia 26.04.2018 r. Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: 'Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik'

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: „Zakup deflibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z t...

Ważny do: 2018-05-08
Data dodania: 2018-04-18 11:51:44

Zawiadomienie o wyborze oferty Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków

 Lipnik , dnia  09.04.2018 r. Znak sprawy: ZP 271.2.2018                      &...

Ważny do: 2018-04-17
Data dodania: 2018-04-09 14:57:46

Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków kłęsk żywiołowych

Lipnik, dnia 04 kwiecień 2018r. Znak sprawy: ZP.271.2.2018 INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie robót budowlanyc...

Ważny do: 2018-04-14
Data dodania: 2018-04-04 15:13:08

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik - na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowan...

Ważny do: 2018-04-14
Data dodania: 2018-03-23 14:17:29

Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  Wykonanie robót budowlanych w zakresie rzeczowym objętym zadaniem inwesty...

Ważny do: 2018-03-28
Data dodania: 2018-03-20 11:10:04

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. 'Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych' w miejscowości Swojków

Ogłoszenie nr 530756-N-2018 z dnia 2018-03-14 r. Gmina Lipnik: Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...

Ważny do: 2018-04-05
Data dodania: 2018-03-14 13:58:01

Uwaga wyjaśnienia z dnia 16.03.2018 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Odwiert studni zastępczej S-4b ujmującej wody podziemne z utworów dewońskich w obrębie ujęcia w miejscowości Włostów, gmina Lipnik

Informujemy, że w załączniku nr 2 do SIWZ - wzór umowy - w §3 pkt. 1 błędnie wpisano: Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy: 30.04.2018 r. winno być: Termin...

Ważny do: 2018-03-21
Data dodania: 2018-03-05 13:02:22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Lipniku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipniku zaprasza do złożenia oferty cenowej   na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomoc...

Ważny do: 2017-12-20
Data dodania: 2017-12-14 14:55:49

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnych pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zadania w ramach Rządowego programu - Aktywna tablica - realizowanego w Szkole Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY   Szkoła Podstawowa im. Romana Koseły we Włostowie zaprasza do złożenia oferty cenowej   na zakup, dostawę do szkoły i montaż w salach lekcyjnyc...

Ważny do: 2017-12-20
Data dodania: 2017-12-14 14:49:20

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 09.11.2017 r. o zamówieniu publicznym pn. Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga gminna relacji Kurów-Krzyże

Ogłoszenie nr 613572-N-2017 z dnia 2017-11-09 r. Gmina Lipnik: Remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ...

Ważny do: 2017-11-24
Data dodania: 2017-11-09 12:36:17

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie - Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiolowych - ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2017 r. pod nr 605547- N - 2017. Droga Kurów - Krzyże

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIAO UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczone...

Ważny do: 2017-11-17
Data dodania: 2017-11-09 11:25:19

Informacja z sesji otwarcia ofert dla zadania pn. Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Droga relacji Kurów-Krzyże

Znak sprawy: ZP.271.6.2017 Lipnik, dnia  8 listopada  2017r.     INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT   Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn....

Ważny do: 2017-11-16
Data dodania: 2017-11-08 13:06:18

Zawiadomienie o wyborze oferty - wyniku licytacji elektronicznej - dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Lipnik i jej Jednostek Organizacyjnych

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE OFERTY (wyniku licytacji elektronicznej) Działając na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz...

Ważny do: 2017-11-17
Data dodania: 2017-11-06 13:44:22

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.