Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU W dniu 10.01.2014 r w Urzędzie Gminy w Lipniku o godzinie 10 -tej w pok. nr 35 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ...

Ważny do: 2014-01-25
Data dodania: 2014-01-17 09:24:35

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn. :Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

Lipnik: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz Numer ogłoszenia: 16170 - 2014; data zamieszczenia: 1...

Ważny do: 2014-01-28
Data dodania: 2014-01-17 09:21:27

Przetarg unieważniony dnia 14.02.2014 r. - Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr, 1289/3 o pow. 0,0598 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów

  Lipnik, dn. 13.01.2014r Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako d...

Ważny do: 2014-02-22
Data dodania: 2014-01-16 14:45:11

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

Polska-Lipnik: Usługi udzielania kredytu 2014/S 006-006846 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adr...

Ważny do: 2014-01-21
Data dodania: 2014-01-09 10:20:47

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego   1. Działając n...

Ważny do: 2013-12-30
Data dodania: 2013-12-20 11:17:46

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadnie pn. Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzyst...

Ważny do: 2013-12-16
Data dodania: 2013-12-05 13:29:23

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży.

Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,nr 25/1 i 25/2 o łącznej pow.3,8900 ha stanowiącej własność Gmi...

Ważny do: 2014-01-15
Data dodania: 2013-11-26 12:36:44

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr. 907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, położonej w miejscowości Włostów przeznaczonej do sprzedaży

Wójt Gminy w Lipniku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr,907 o łącznej pow.0,49 ha stanowiącej własność Gminy Lipnik, po...

Ważny do: 2014-01-11
Data dodania: 2013-11-26 12:23:24

Powtórne zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej

Warszawa, dnia 22.11.2013 r. Pełnomocnik ZamawiającegoNew Power Sp. z o.o.Ul. Kresowa 9 A04-206 WarszawaReprezentującyGminę LipnikLipnik 2027-540 Lipnik POWTÓRNE ZAWIADOMIENIE O WYBORZE O...

Ważny do: 2013-12-02
Data dodania: 2013-11-22 14:35:37

Zawiadomienie o wyborze oferty (wyniku licytacji elektrronicznej) w postępowaniu na Zakup energii elektrycznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY (wyniku licytacji elektronicznej)   Działając na podstawie art. 80 ust 2. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2013...

Ważny do: 2013-11-30
Data dodania: 2013-11-21 13:42:49

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz

  Lipnik: Wykonanie ujęć wody do celów gospodarczych (rolniczych) na działkach nr 137 w m. Łownica oraz nr 182/2 w m. Międzygórz Numer ogłoszenia: 469054 - 2013; data zami...

Ważny do: 2013-12-03
Data dodania: 2013-11-18 12:30:03

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o pow. 0,0843 ha położoną w Lipniku KW Nr 29782

W dniu 28.10.2013 r w Urzędzie Gminy w Lipniku o godzinie 10 -tej w pok. nr 34 odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej Nr ewidencyjnymi 14/14 o...

Ważny do: 2013-11-14
Data dodania: 2013-11-08 07:49:22

Uwaga Wyjaśnienie z dnia 05.12.2013 !!! Ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn. Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego.

Niniejsze ogłoszenie w witrynie   TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:374313-2013:TEXT:PL:HTML   Polska-Lipnik: Usługi udzielania kredytu   2013/S 215-374313   O...

Ważny do: 2013-12-17
Data dodania: 2013-11-07 16:41:50

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie

  Lipnik: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie   Numer ogłoszenia: 449022 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty...

Ważny do: 2013-11-13
Data dodania: 2013-11-05 09:07:48

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

  Lipnik: Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. Numer ogłoszenia: 449028 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Robot...

Ważny do: 2013-11-13
Data dodania: 2013-11-05 09:05:42

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Numer ogłoszenia: 228011 ...

Ważny do: 2013-11-10
Data dodania: 2013-10-30 11:34:29

Uwaga!!! Zmiana ogłoszenia o zamówieniu publicznym i wyjaśnienia do zamówienia pn. Zakup energii elektrycznej

Lipnik: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ   Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - plik .pdf - POBIERZ Wyjaśnienia z dnia 04.11.2013 - plik .pdf - POBIERZ     Numer ogłoszenia: 437...

Ważny do: 2013-11-08
Data dodania: 2013-10-28 12:00:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie

OGŁOSZENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 540 w Kurowie 1. Działając na pods...

Ważny do: 2013-10-31
Data dodania: 2013-10-23 10:29:12

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie.

OGŁOSZENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu we Włostowie. 1. Działając na ...

Ważny do: 2013-10-31
Data dodania: 2013-10-23 10:26:13

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

OGŁOSZENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.676.468,00...

Ważny do: 2013-10-22
Data dodania: 2013-10-14 14:18:14

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.