Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km

Znak sprawy: ZP 271.1.2020

Lipnik, dnia 18.06.2020 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km

Działając zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy:

 

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Towarowa 44

28-200 Staszów

 

Cena brutto wykonania zamówienia wynosi: 249 272,10 zł

Wybrana ofert spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert zastosowanym w tym postepowaniu.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia kryteriami, jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej oferty były: cena brutto wykonania zamówienia 60%, długość okresu gwarancji i rękojmi 40%.

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-06-18
Opublikował: Mariusz Olech 2020-06-18 14:22:42
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-06-18 22:32:26
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze oferty - Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont drogi gminnej nr 337039 T Kurów – Sternalice od km 0+000 do km 1+000 na odcinku 1 km

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.