Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów

Lipnik, 2014-03-18

ZP.271.1.2014

 


OGŁOSZENIE

 


O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów”


 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44,  27-670 Łoniów

 

1. Uzasadnienie wyboru: Wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta jego jest ważna i zawiera najniższą cenę w przetargu, która była jedynym kryterium w prowadzonym postępowaniu.

 


 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2014-03-24.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

 


 

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty  brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.  ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki

1 069 807,48 zł

75,86

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S. A. ul. Białobrzeska 159, 37-110 Żołynia

915 430,19 zł

88,66

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów

895 964,14 zł

90,58

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo  - Mostowych Karol Cieśla Chybice 77,27-225 Pawłów

952 317,03 zł

85,22

5

„BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o. o. ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock

966 093,72 zł

84,01

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

811 609,04 zł

100,00

7

STRABAG Sp. Z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 036 009,05 zł

78,34

8

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl ul. Rakowska 33,  28-200 Staszów

850 782,27 zł

95,40

 


 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

 

1)         wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

2)         odrzucenia oferty wykonawcy

 

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

 

1)         niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

 

2)         zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

 

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.)


 

Wójt                              

Józef Bulira                        

 

____________________________________

 

Kierownik Zamawiającego            Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-03-18
Opublikował: Mariusz Olech 2014-03-18 18:08:08
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-03-18 18:18:10
Rejestr zmian dla: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi gminnej nr 337036 T Kurów - Gołębiów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.