Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku

Uchwała Nr XXXVI / 276 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich przeliczania.

Uchwała Nr XXXVI / 277 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Uchwała Nr XXXVI / 278 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Lipnik 2018r.

Uchwała Nr XXXVI / 279 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2018 -2029.

Uchwała Nr XXXVI / 280 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Lipnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Uchwała Nr XXXVI / 281 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Lipnik na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXXVI / 282 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku uchylająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Słoptów na rzecz Fundacji La Zebra Krzcin 7, 27 -660 Koprzywnica.

Uchwała Nr XXXVI / 283 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka 40/131 położonej we Włostowie.

Uchwała Nr XXXVI / 284 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Lipnik na lata 2018-2023.

Uchwała Nr XXXVI / 285 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na rok 2018.

Uchwała Nr XXXVI / 286 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2019 rok.

Uchwała Nr XXXVI / 287 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Lipnik publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Uchwała Nr XXXVI / 288 / 2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu gminy Lipnik nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej .Informację wytworzył: Rada Gminy w Lipniku 2018-03-26
Opublikował: Beata Placha 2018-04-03 10:06:42
Ostatnia zmiana: Beata Placha 2018-04-03 10:20:30
Rejestr zmian dla: Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 26 marca 2018 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.