Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku

Uchwała Nr XVI/106/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2020-2029

Uchwała Nr XVI/107/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2020 rok

Uchwała Nr XVI/108/2020 w sprawie zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XVI/109/2020 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XVI/110/2020 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok

Uchwała Nr XVI/111/2020 w sprawie zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy w Lipniku.

Uchwała Nr XVI/112/2020 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Lipniku do dokonania w stosunku do Przewodniczącego Rady Gminy w Lipniku czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową.

Uchwała Nr XVI/113/2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 213 położona w miejscowości Słabuszewice.

Uchwała Nr XVI/114/2020 w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w miejscowości Malice Kościelne.

Uchwała Nr XVI/115/2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej polożonej w miejscowości Włostów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 40/152

Uchwała Nr XVI/116/2020 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 197 położona w miejscowości Usarzów.

Uchwała Nr XVI/117/220 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnik na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/118/2020 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipnik.

Uchwała Nr XVI/119/2020 w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnik.

Uchwała Nr XVI/120/2020 w sprawie uchwalenia Ramowego Planu Pracy Rady Gminy w Lipniku na 2020 rok.

Uchwała Nr XVI/121/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Lipniku.

Uchwała Nr XVI/122/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Gospodarki i Finansów Rady Gminy w Lipniku.

Uchwała Nr XVI/123/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji skarg, wniasków i petycji Rady Gminy w Lipniku.

Uchwała Nr XVI/124/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Rolnictwa i Handlu Rady Gminy w Lipniku.

Uchwała Nr XVI/125/2020 w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2020 Komisji Ładu i Porządku Publicznego Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych Rady Gminy w Lipniku.Informację wytworzył: Rada Gminy w Lipniku 2020-03-30
Opublikował: Monika Kaczor 2020-05-06 08:46:33
Ostatnia zmiana: Monika Kaczor 2020-05-06 09:53:36
Rejestr zmian dla: Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.