Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr XXVIII/198/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik wotum zaufania za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVIII/200/2021 Rady Gminy w Lipniku z dania 28 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnik absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Uchwała Nr XXVIII/201/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXVIII/202/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok.

Uchwała Nr XXVIII/203/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Lipnik dla samorządowego zakładu budżetowego środków finansowych z rozliczenia podatku od towarów i usług.

Uchwała Nr XXVIII/204/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zakładu Gospodarki Komunalnej w Lipniku za rok 2020.

Uchwała Nr XXVIII/205/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 40/40 położonej we Włostowie

Uchwała Nr XXVIII/207/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik porozumienia w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXVIII/208/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla obszaru funkcjonalnego Partnerstwa Ziemia Opatowska na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałe w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Uchwała Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkalnego oraz wzoru deklaracji o dochodach.

Uchwała Nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XX/150/2020 Rady Gminy w Lipniku z dnia 5 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych.

Uchwała Nr XXVIII/206/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnik, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 75/4Informację wytworzył: Rada Gminy w Lipniku 2021-06-28
Opublikował: Monika Kaczor 2021-07-12 10:53:32
Ostatnia zmiana: Monika Kaczor 2021-07-12 12:34:47
Rejestr zmian dla: Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 czerwca 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.