Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku

Uchwała Nr XXXI/225/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXXI/226/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2021 rok

Uchwała Nr XXXI/227/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lipnik

Uchwała Nr XXXI/228/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Gminy w Lipniku

Uchwała Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia na jakich zasadach będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy Lipnik

Uchwała Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Lipnik porozumienia z powiatem Sandomierskim i innymi Gminami w celu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji - Dolina Wisły na lata 2021-2030

Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Słabuszewice

Uchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 277/2 i 277/4 położonej w Lipniku

Uchwała Nr XXXI/234/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Lipnik

Uchwała Nr XXXI/235/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXI/236/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2022 na obszarze gminy LipnikInformację wytworzył: Rada Gminy w Lipniku 2021-11-09
Opublikował: Monika Kaczor 2021-11-17 14:06:53
Ostatnia zmiana: Monika Kaczor 2021-11-17 14:47:36
Rejestr zmian dla: Uchwały z sesji Rady Gminy w Lipniku z dnia 9 listopada 2021 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.