Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

Lipnik, dnia 14.10.2016 r.

Znak: RG-VI.6210.6.2016

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik


 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z przystąpieniem do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

 

Wójt Gminy Lipnik
podaje do publicznej wiadomości informacje:


1. o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik, którego przedmiotem jest wieloletni plan określający obszary, cele i kierunki interwencji w obszarze gospodarki niskoemisyjnej, prowadzonej w przestrzeni gminy

2. termin rozpoczęcia konsultacji: 14.10.2016 r.

3. planowany termin zakończenia konsultacji: 04.11.2016 r.

4. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godz. od 7.15 do 15.15,

5. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:

    a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@lipnik.pl,

    b) pocztą na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

    c) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

6. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipnik

 

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

                                                                                              Z up. Wójta

                                                                                              Kazimiera Konecka

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Kazimiera Konecka - Zastępca Wójta 2016-10-14
Opublikował: Mariusz Olech 2016-10-14 13:42:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2016-10-14 13:42:34
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14.10.2016 r. o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.