Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

O  B  W  I  E  S Z C  Z  E  N  I  E

 

z dnia 3 stycznia 2017 r.

w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.z 2015r. poz.199 z późn.zm.) , oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz. U. z 2016r poz. 23), zawiadamia  się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200mm  przez działki o nr ew. 153/1, 153/2 i  154  w miejscowości Gołębiów gm. Lipnik.

Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek  Gminy Lipnik, 27- 540 Lipnik 20.

 

 

Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 19 stycznia 2017r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt     

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2017-01-03
Opublikował: Mariusz Olech 2017-01-03 09:41:41
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-01-03 09:41:41
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Gołębiów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.