Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 15/2017

Wójta Gminy w Lipnik

z dnia 27 lutego 2017r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 


Działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2016r.  poz 446  późn. zm.  ) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 art. 5 ust.4 pkt. 1, art. 11 ust.1 pkt.2, art. 13 art ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1817,  późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/179/2016 Rady Gminy w Lipniku z dnia 7 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert dokonanych przez Komisję Konkursową oraz przedstawionej  Wójtowi Gminy w Lipniku propozycji, przyznaję dotację na realizację w 2017r.  zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Lipnik." dla Ludowego Zespołu Sportowego „Cukrownik” Włostów w kwocie 40.000,00 zł.

 


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Referatu Spraw  Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego .

 


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Wójt    

Józef BuliraInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2017-02-28
Opublikował: Mariusz Olech 2017-02-28 14:51:39
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-02-28 14:51:39
Rejestr zmian dla: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.