Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

OBWIESZCZENIE

 

z  dnia 15 marzec 2017r.

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1, art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23), zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą:

 

Budowa 3 szt. stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4kV oraz budowa sieci elektroenergetycznej SN/nN15/0,4kVw ramach zadania „Budowa 5 szt stacji transformatorowych SN/nN15/0,4kV w m. Usarzów gm. Lipnik wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN wykonanie rozcięć w istn. linii nN Usarzów” na dz.:

Gm. Lipnik - Obręb 0018(Usarzów) – 80/1, 80/2, 81/4, 81/5, 109/8, 109/9, 114/1, 114/2, 116, 147, 319, 446,392, 393, 394, 395, 396,397, 398, 448


Obręb 0004(Kurów) – 573, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 324


Gm. Obrazów - Obręb 0017 (Zdanów) – 147, 146, 145, 144/1, 143


 

Postępowanie  zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-40 Lublin, ul. Garbarska 21a.

 

 Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 29.03.2017 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.                                                                                                 

 

 

 z up. Wójta     

Kazimiera Konecka

Zastepca Wójta  

 

 Informację wytworzył: Kazimiera Konecka - Zastępca Wójta 2017-03-15
Opublikował: Mariusz Olech 2017-03-15 13:55:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2017-03-15 13:55:02
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 15.03.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ecyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.