Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 12/2018
Wójta Gminy w Lipnik
z dnia 28 lutego 2018r.


w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.


Działając na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz 1875 późno zm. ) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17art. 5 ustA pkt. I, art. 11 ust. I pkt.2, art. 13 art ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 1817, późno zm.) oraz Uchwały Nr XXX1125012017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku zarządzam, co następuje:

 

§1


Na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert dokonanych przez Komisję Konkursową oraz przedstawionej Wójtowi Gminy w Lipniku propozycji, przyznaję dotację na realizację w 2018r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą "Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Lipnik."
dla Ludowego Zespołu Sportowego "Cukrownik" Włostów w kwocie 40.000,00 zł.

 

§2


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Referatu Spraw
Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.


§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel   Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-02-28
Opublikował: Mariusz Olech 2018-03-02 12:03:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-03-05 12:35:23
Rejestr zmian dla: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.