Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023

Lipnik, dnia 29.06.2018 r.

Znak: RG-VI.6220.2.2018

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023

 

 

            Na podstawie art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w związku z przystąpieniem do opracowania Planu Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023

 

 Wójt Gminy Lipnik
podaje do publicznej wiadomości informacje:


1. o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023

2. termin rozpoczęcia konsultacji: 29.06.2018 r.

3. planowany termin zakończenia konsultacji: 20.07.2018 r.

4. wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, dokumentacja będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godz. od 7.15 do 15.15 oraz dostępna na stronie internetowej bip.lipnik.pl

5. opinie, uwagi i sugestie do ww. dokumentu można zgłaszać:

    a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@lipnik.pl,

    b) pocztą na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

    c) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik

6. organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lipnik

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipnik oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel  Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-06-29
Opublikował: Mariusz Olech 2018-06-29 12:10:00
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-06-29 12:16:51
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29.06.2018 o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Lipnik na lata 2018-2023

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.