Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1

Zarządzenie nr 85/2018

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 26 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach.

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późn. zm.), art. 25, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr XXXVII/293/2018 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Męczennicach zarządzam, co następuje:

 


§ 1

1. Ogłaszam II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 81, 82/6 i 126/1 położonej w Męczennicach, stanowiącej własność Gminy Lipnik.

2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipniku – www.lipnik.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.lipnik.pl – na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz w sołectwach i w prasie lokalnej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wyznaczony do pełnienia 

funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel   

 

 

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel 2018-10-26
Opublikował: Mariusz Olech 2018-10-29 11:52:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2018-10-29 12:33:27
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Męczennicach - działki nr 81, 82/6 i 126/1

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.