Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Wybory sołeckie 2019

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019

 WÓJTA GMINY W LIPNIKU

 z dnia 17 stycznia 2019 roku.

 

w sprawie zarządzenia wyborów do organów - jednostek pomocniczych Gminy Lipnik – sołtysów i rad sołeckich w sołectwach.

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz wykonaniu postanowień Statutów Sołectw Gminy w Lipniku, uchwalonych w Załącznikach do Uchwały Nr IV /24/ 2003 Rady Gminy w Lipniku z dnia 13 marca 2003 roku, zarządzam co następuje:

 § 1

 1. Ustala się termin wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach – jednostkach pomocniczych gminy Lipnik według harmonogramu stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Porządek obrad określa Załącznik Nr2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Wykonanie Zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy w Lipniku.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Lipnik

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-01-17
Opublikował: Mariusz Olech 2019-01-24 20:28:05
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-02-01 11:01:11
Rejestr zmian dla: Wybory sołeckie 2019

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.