Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

Roczny Program Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XXXI/250/2017 Rady Gminy w Lipniku z dnia 16 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.

Zgodnie z programem współpraca Gminy Lipnik miała charakter finansowy

Dla realizacji finansowej, w budżecie Gminy Lipnik na rok 2018 zaplanowano na dotacje kwotę 42.000,00 zł. Zadania wymienione w programie zrealizowano w formie ogłoszonego otwartego konkursu ofert oraz w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert „mały grant” na realizację zadań publicznych w zakresie:  upowszechniania kultury fizycznej  i sporu.

 

1. Liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności :  dwie organizacje  - LZS „Cukrownik Włostów”, Stowarzyszenie Razem Dla Leszczkowa.

2. Liczba osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego ( w tym wolontariuszy):

19 osób.

3. Liczba osób, które były adresatami różnych działań publicznych: 214 osób

4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań:

42 000,00 zł.

5. Łączna wielkość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców:

8 768,58 zł.Informację wytworzył:
Opublikował: Mariusz Olech 2019-05-30 21:05:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-05-30 21:05:44
Rejestr zmian dla: Sprawozdanie Wójta Gminy Lipnik z realizacji programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi za rok 2018

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.