Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik

Zarządzenie nr 73/2019

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 28 października 2019 roku

 

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnik.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.), art. 25, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) w wykonaniu uchwały nr XII/93/2015 Rady Gminy w Lipniku z dnia 14 września 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipniku, zarządzam co następuje:

 

§1

1. Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha  położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik.

2. Ogłoszenie o II przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§3

Ogłoszenie o II przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lipnik – www.lipnik.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej  - www.bip.lipnik.pl – na tablicach ogłoszeń w Urzędzie oraz w sołectwach i w prasie lokalnej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-10-28
Opublikował: Mariusz Olech 2019-10-28 18:48:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2019-10-28 19:12:33
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,1806 ha położonej w Lipniku, stanowiącej własność Gminy Lipnik

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.