Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

Lipnik dnia 31.12.2019 r.

Znak: RG-VI.6220.1.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne


            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 63 i art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

oraz

podaję do publicznej wiadomości, informację

 

o wydanej na podstawie art. 104 i 105 k.p.a. w dniu 31.12.2019 r. Decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-VI. 6220.1.2019, o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: : „Budowie stacji telekomunikacyjnej nadawczo – odbiorczej WA – 0216 wraz z wieżą antenową oraz wewnętrzną linią zasilania” ” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 213/3 w miejscowości Włostów.

Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godz. od 7.15 do 15.15 tel. (015) 869 14 19.

 

                                                                                 Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2019-12-31
Opublikował: Mariusz Olech 2020-01-02 13:25:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-01-02 13:25:29
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.