Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 11/2020

Wójta Gminy w Lipnik

z dnia 27 lutego 2020r.

 

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r.  poz 506  z późn. zm.  ) oraz w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 art. 5 ust.4 pkt. 1, art. 11 ust.1 pkt.2, art. 13 art ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019r. , poz. 688, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/90/2019 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lipnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w 2020 roku , zmienionej uchwałą nr XIV/100/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

 

 § 1

Na podstawie przeprowadzonej oceny złożonych ofert dokonanych przez Komisję Konkursową oraz przedstawionej  Wójtowi Gminy w Lipniku propozycji, przyznaję dotację na realizację w 2020r. zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Lipnik”

 

dla Ludowego Zespołu Sportowego „Cukrownik” Włostów w kwocie 40.000,00 zł.

 

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej Grządziel

 

 Informację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2020-02-27
Opublikował: Mariusz Olech 2020-02-28 09:43:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2020-02-28 09:43:17
Rejestr zmian dla: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.