Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Konsultacje społeczne dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik.

Zarządzenie Nr 42/2020

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 19 czerwca 2020

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik. 

 

Na podstawie art. 5a ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały nr XVI/118/2020 Rady Gminy w Lipniku z dnia 30 marca 2020r. w sprawie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Lipnik zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Przedmiot i cel konsultacji.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „OPA4451B” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce ew. nr 642 obręb 0011 Międzygórz, gm. Lipnik.

 

§ 2

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22.06.2020r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 03.07.2020r.

 

§ 3

Sposób przeprowadzenia konsultacji.

  1. Uczestnikami konsultacji są mieszkańcy sołectwa Miedzygórz.
  2. Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:
    a) w formie elektronicznej a pośrednictwem poczty e-mail: na adres: ug@lipnik.pl
    b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik
  4. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w formie protokołu i zamieszczone na stronie internetowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lipnik  

mgr Andrzej GrządzielTa strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.