Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną

RG- IV.6220.2.2011.2012                                                        Lipnik dnia 04.09.2012 r

 
 

OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE

 

       Na podstawie art.85 ust.3, ustawy z dnia 3 października 2008 r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Lipnik

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Kaczyce i Swojków”na działkach :

    nr ewid. 301, 298  miejscowość  Kaczyce

    nr ewid. 43 miejscowość Swojków 

      Z treścią decyzji oraz zgromadzonymi w tej sprawie dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

     Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Obwieszczenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lipniku, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kaczyce i Swojków oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku.

 

Z up. Wójta
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy 2012-09-04
Opublikował: Mariusz Olech 2012-09-04 12:50:56
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-09-04 12:58:00
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04.09. 2012 r decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: “Budowie farmy wiatrowej składającej się z 2 elektrowni wiatrowych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.