Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115

RG -IV 6220 .1.2012                                                                 Lipnik dnia 25.09.2012 r

 

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Lipnik zawiadamia

 

            o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody dla przedsięwzięcia pn;“Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115” 

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zmianami) w związku z art  85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami).

 

Zawiadamiam

 

ze na podstawie art.84 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zmianami) został wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia pod nazwą:“Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115” realizowanego przez "ROBSON" Robert Wryk, ul. Trześniowska 3, 27-600 Sandomierz.


Wszystkich zainteresowanych informuję, że istnieje możliwość zapoznania się  z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy w Lipniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy w Lipniku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku i w miejscowości Włostów.

 

 

                                                                                                    podpisał

                                                                                                  z up. Wójta

                                                                                            mgr Rafał Smoliński

                                                                                               z-ca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy 2012-09-25
Opublikował: Mariusz Olech 2012-09-27 07:39:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-09-27 08:50:08
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie z dnia 25 września 2012 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn: Budowa węzła betoniarskiego o wydajności do 50 m3/h w miejscowości Włostów na działce nr 40/115

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.