Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012

RG- IV 6220.3.2012

Lipnik dnia 01.10.2012 r

 

OBWIESZCZENIE


 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) art 74 ust.3 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. Nr 199 z 2008 r poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy w Lipniku

zawiadamia, że w dniu 01.10.2012 r wydane zostało postanowienie Nr RG IV 6220.1.2012 o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody przedsiewzięcia pod nazwą “Budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną” zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 455 położonych w miejscowości Kurów oczywistej omyłki w sposób nastepujący:


- w pkt 1 decyzji zdanie:elektrownia usytuowana na działce nr ewid. 43 zostanie połączona z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi za pomocą przyłącza kablowego lub napowietrznego o długości ok.620 m wzdłuż działki nr 504" powinno mieć brzmienie:

-"elektrownia usytuowana na działce nr ewid. 453 zostanie połączona z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi za pomocą przyłącza kablowego lub napowietrznego o długości ok.620 m wzdłuż działki nr 504".


W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia i składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibieUrzędu Gminy w Lipniku pokój 24 w godz. od 7.30 do 14.30. tel. (015) 8 691 419).

 

Podpisał           

Z up. Wójta        

mgr Rafał Smolinski  

Zastepca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy 2012-10-01
Opublikował: Mariusz Olech 2012-10-03 11:36:44
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-10-03 11:36:44
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10. 2012 o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu w decyzji Wójta Gminy Lipnik Nr RG-IV.6220.3.2012

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.