Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r

RG-IV.6220.3.2012

Lipnik 01.10.2012 r

 P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 113 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z póżn.zmianami/.


POSTANAWIAM


z urzędu sprostować w decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą “Budowa pojedynczej elektrowni wiatrowej wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową, energetyczną i teletechniczną” zlokalizowanego na działkach nr 453,454 i 455 położonych w miejscowości Kurów oczywistą omyłkę w sposób następujący:


W pkt.1 decyzji zdanie: "elektrownia usytuowana na działce nr ewid. 43 zostanie połączona z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi za pomocą przyłącza kablowego lub napowietrznego o długości ok.620 m wzdłuż działki nr 504" powinno mieć brzmienie:


"elektrownia usytuowana na działce nr ewid. 453 zostanie połączona z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi za pomocą przyłącza kablowego lub napowietrznego o długości ok.620 m wzdłuż działki nr 504".


U Z A S A D N I E N I E


 

Zgodnie z art. 113 § 1 organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.


Z załączonej do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dokumentacji wynika , że elektrownia wiatrowa usytuowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 453 położonej w miejscowości Kurów, a nie na działce nr 43 jak wpisano w pkt.1 niniejszej decyzji.


Mając na względzie oczywistą omyłkę popełnioną w tresci pkt. 1 przedmiotowej decyzji postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia.


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w Lipniku w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.


      

Podpisał             

Z up. Wójta          

mgr Rafał Smolinski   

Zastepca Wójta Gminy

 

 

Otrzymują:

1. Adresat

2.strony wg wykazu poprzez ogłoszenie

3.a/a

Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta Gminy 2012-10-01
Opublikował: Mariusz Olech 2012-10-03 11:43:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2012-10-03 11:43:55
Rejestr zmian dla: Postanowienie Wójta Gminy Lipnik z dnia 01.10.2012 r. w sprawie sprostowania decyzji Wójta Gminy Lipnik nr RG-IV.6220.3.2011/2012 z dnia 04.09.2012 r

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.