Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach

Zarządzenie nr 67/2022

Wójta Gminy Lipnik

z dnia 4 lipca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach.

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami), art. 25, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późniejszymi zmianami) w wykonaniu uchwały nr XXX/221/2021 Rady Gminy w Lipniku z dnia 28 września 2021 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Słabuszewice, gmina Lipnik zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ogłaszam II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 213 położonej w miejscowości Słabuszewice, stanowiącej własność Gminy Lipnik.
  2. Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 § 3

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lipniku – www.lipnik.pl – w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.lipnik.pl – na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w prasie lokalnej.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Lipnik   

mgr Andrzej GrządzielInformację wytworzył: Andrzej Grządziel - Wójt Gminy Lipnik 2022-07-04
Opublikował: Mariusz Olech 2022-07-07 11:43:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2022-07-13 10:27:20
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Słabuszewicach

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.