Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

Lipnik dnia 14.05.2013 r

RG - IV 6220.3.2013

 

POSTANOWIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) art 73 ust.1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. Nr 199 z 2008 r poz. 1227 z późniejszymi zmianami)§ 3 ust. 1 pkt.81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2010 r Nr 213, poz. 1397).

 Zawiadamiam

że w dniu 18.04.2013 r na wniosek GTSK Sp.z.o.o ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków- pełnomocnik Mateusz Kapusta zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów”

Informuje się również ,że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art 10 oraz art 73 § 1 KPA do czynnego udziału w każdym jego etapie, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu w siedzibie urzędu gminy pokój 24 w godz. od 7.30 do 14.30. tel. (015) 8 691 419).

Z up. Wójta

mgr Rafał Smoliński

Zastępca Wójta Gminy

 

 Otrzymują:

 

1 GTSK Sp.z.o.o ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków- pełnomocnik Mateusz Kapusta

2. Strony wg wykazu

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

 

Załącznik do postanowienia

o wszczęciu postępowania

Nr RG- IV.6220.3.2013 z dnia 14.05.2013 r

Wykaz stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów”

1. Jan Wiesław Śnios- Wiśniowa 73, 28-200 Staszów

2. Maria Śnios, Wiśniowa 73, 28-200 Staszów

3. Marek Maciąg, ul.M.Dąbrowskiej 8/1, 39-400 Tarnobrzeg

4. Barbara Maciąg, ul. M. Dąbrowskiej 8/1, 39-400 Tarnobrzeg

5. Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 LipnikInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-05-14
Opublikował: Mariusz Olech 2013-05-20 08:41:24
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-05-20 08:51:10
Rejestr zmian dla: Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Prowadzenie działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.