Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RG IV. 6220.1.2013

Lipnik, dnia 02.08.201

 

POSTANOWIENIE

o zawieszeniu postępowania

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013 poz 267 z późn. zmianami) art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

 

Postanawiam

 

zawiesić postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Zakład Projektowania i Usług Technicznych- A i M Brzozowscy ul. Studzienna 3, 45- 045 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowa na terenie gminy Lipnik elektrowni wiatrowych o mocy elektrycznej 31,5 MW wraz z punktami zasilania (PZ1, PZ2, PZ3), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4 kV oraz dróg i placów dojazdowych”" do czasu opracownia przez wnioskodawce raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

 

Wójt Gminy Lipnik postanowieniem Nr RG IV 6220.1. 2013 z dnia 23.07.2013 r uznał za konieczną potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i zobowiązał inwestora do opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Z 2008 r Nr199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami). Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego.

Zgodnie z art 69 ust. 5 w/w ustawy na powyższe postanowienie nie przysłguje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

 1. Zakład Projektowania i Usług Technicznych- A i M Brzozowscy ul. Studzienna 3, 45- 045 Opole

  2. Strony wg wykazu poprzez obwieszczenie w trybie art. 74 ust.3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
  o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa wywieszone w:

 •  
  • UG Lipnik

  • w miejscowości Włostów,

  • w miejscowości Kaczyce- Grocholice,

  • w miejscowości Swojków,

  • w miejscowości Kurów,

  • w miejscowości Sternalice,

  • w miejscowości Usarzów,

  • w miejscowości Ublinek,

  • w miejscowości Malżyn,

  • w miejscowości Zachoinie,

  • w miejscowości Łownica,

  • w miejscowości Gojców,

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w OpatowieInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-08-02
Opublikował: Mariusz Olech 2013-08-09 08:08:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-08-09 08:11:50
Rejestr zmian dla: Postanowienie Wójta Gminy Lipnik o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.