Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik.

Lipnik dnia 20.08 2013r

RG IV 6220.3.2013 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami)

 

Wójt Gminy w Lipniku

 

zawiadamia, że w dniu 20.08.2013 r wydane zostało postanowienie Nr RG- IV. 6220.3.2013, w którym stwierdza się, iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przez firmę GTSK Sp. z o.o. Ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia i składania uwagi i wniosków w powyższej sprawie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój 24 w godz. od 7.30 do 14.30. tel. (015) 8 691 419).

 

     Wójt

Józef Bulira

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2013-08-20
Opublikował: Mariusz Olech 2013-08-20 13:25:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-08-20 13:25:38
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 20 sierpnia 2013 roku dot. przedsięwzięcia polegającego na: „ Prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów” na działce o nr ewid. 142/3 w miejscowości Lipnik.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.