Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

WÓJT GMINY LIPNIK

  woj. świętokrzyskie

    27-540 Lipnik

 

OBWIESZCZENIE


 z dnia 16 października 2013 r.


 o wszczęciu  postępowania  w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.


 Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1, art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na: budowa ujęcia wody z urządzeniami do czerpania wody dla celów gospodarczych dla potrzeb rolnictwa, studnia pompowa, punkt czerpalny, umocnienie rowu na działce nr ewidencyjny 98/1 w miejscowości Lipnik gm. Lipnik.


Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Urzędu Gminy w Lipniku, 27- 540 Lipnik 20.


Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 05 listopada 2013r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.


 Z up. Wójta       

mgr Rafał Smoliński  

Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2013-10-16
Opublikował: Mariusz Olech 2013-10-28 14:40:28
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2013-10-28 14:46:07
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 16 października 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.