Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

WÓJT GMINY LIPNIK

woj. Świętokrzyskie

27-540 Lipnik      

 

 O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

 

z  dnia  27 luty 2014 r.

 

 w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

 

Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r.  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na  :  rozbudowie i nadbudowie istniejącego budynku oświatowego (budynek Zespołu Szkół) wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych i zewnętrznych (wod-kan, co, pomp ciepła, instalacji solarnych fotowoltaicznych, rekuperacji, instalacji elektrycznych) oraz termomodernizacji budynku na działce nr ew. 353 w miejscowości Lipnik gmina Lipnik  z  dnia 27.02.2014 r. nr  RG-I.6733.2.2014.

Dla   Gminy  Lipnik, 27-540 Lipnik 20.

Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym  stadium postępowania oraz składać  wnioski   i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie  w terminie  do  dnia  12 marca 2014 roku w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                           Z up. Wójta

                                                                          mgr Rafał Smoliński

                                                                         Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-02-27
Opublikował: Mariusz Olech 2014-02-27 15:03:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-02-27 15:03:18
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.