Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Lipnik, dnia 31.03.2014r.

 

 OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LIPNIK


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko.


 1.  Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy w Lipniku Uchwały Nr XXXVII/317/2013 z dnia 17.09.2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik.


 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lipnik na adres:

 

Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

  1. Na podstawie  art. 39 ust.1, art. 40, art. 42 oraz 46 pkt 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania  prognozy oddziaływania na środowisko do:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik, do którego sporządzenia  Rada Gminy w Lipniku przystąpiła Uchwałą Nr XXXVII/317/2013 z dnia 17.09.2013 r.

 

   Uwagi i wnioski do prognozy mogą być wnoszone:

a)      w formie pisemnej;

b)      ustnie do protokołu;

c)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

 

 Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Lipnik, na adres 

 Urząd Gminy w Lipniku, Lipnik 20, 27-540 Lipnik lub adres mail: ug@lipnik.pl

 

z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku, oznaczenia nieruchomości, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 Józef Bulira    

Wójt Gminy LipnikInformację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-03-31
Opublikował: Mariusz Olech 2014-04-04 13:56:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-04-04 13:56:29
Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Wójta Gminy Lipnik o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Włostów gmina Lipnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.