Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Wójt Gminy Lipnik

woj. Świętokrzyskie

27 – 540 Lipnik

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 z  dnia 22 października 2014 r.

 

 w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

 Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na:  budowa 2 sztuk stacji transformatorowej 15/0,4 kV w miejscowości Sternalice wraz z nawiązaniami po stronie SN, nN, wykonanie rozpięć w istniejącej linii nN Sternalice na działkach o nr ewidencyjnych 19/2, 35, 133, 136, 135, 132, 128/5, 125, 121, 120/1, 117, 115, 37, 38/1, 38/5, 176, 178, 177, 175, 142, 141, 205/3, 205/5, 205/6, 206, 207/1, 207/2, 208, 209/2, 209/1, 211, w dniu 14.10.2014 r. nr RG-I.6733.3.2014 dla Gminy Lipnik, 27 - 540 Lipnik 20.

    

     Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym stadium postępowania oraz składać  wnioski i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie  do  dnia 04.11.2014 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Wójta      

mgr Rafał Smoliński  

Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-10-22
Opublikował: Mariusz Olech 2014-10-28 08:49:38
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-10-28 08:49:38
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.