Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r.

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

z  dnia  17 listopada 2014 r.

 

 

w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

 

Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na:

budowa linii napowietrznej NN oraz  stacji transformatorowej wraz z nawiązaniem nowymi odcinkami do istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia  na działkach nr, nr: 351,19, 13/1, 345, 310, 309/6, 75/2, 75/4, 3/2, 2, 325, 328/4, 328/2, 328/5, 327/3, 327/1, 326/1, 326/2, 298 w miejscowości Lipnik w dniu 17.11.2014 r. nr RG-I.6730.4.2014 dla Gminy Lipnik, 27-540 Lipnik 20.
Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek,  Wnioskodawca : PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 35-065 Rzeszów

Pełnomocnik: Przemysław Chojnacki, ul. Klonowa 60/28, 25-553 Kielce.

 

         Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym stadium postępowania oraz składać  wnioski i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie  do  dnia 02.12.2014 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

                                                                           Z up. Wójta
                                                                           mgr Rafał Smoliński
                                                                           Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-11-17
Opublikował: Mariusz Olech 2014-11-18 14:47:27
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-11-18 14:47:27
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 17 listopada 2014 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.