Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

RG-IV.6220.3.2013.2014

Lipnik, dnia 14.11.2014r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lipnik zawiadamia

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów" na działce o nr ewid. 142/3 w m. Lipnik.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późniejszymi zmianami) w związku z art 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami).

 

Zawiadamiam

 

że na podstawie art.84 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów" na działce o nr ewid. 142/3 w m. Lipnik realizowanego przez firmę GTSK Sp. z.o.o ul. Św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków - pełnomocnik Mateusz Kapusta.

Wszystkich zainteresowanych informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy w Lipniku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 15:15

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lipniku oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lipniku i w miejscowości Lipnik.       

 

 

 Wójt    

Józef Bulira

 

Pełna treść decyzji środowiskowej - plik .pdf

 

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2014-11-14
Opublikował: Mariusz Olech 2014-11-21 14:19:12
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-11-21 14:29:11
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 14 listopada 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: „Prowadzeniu działalności w ramach magazynowania oraz segregacji frakcjonowanych odpadów

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.