Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

 

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu  gminnym.


Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na:

 

budowa 2 sztuk stacji 15/0,4 kV w miejscowości Sternalice wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozpięć w istniejącej linii nN Sternalice na działkach o nr ewidencyjnych: 19/2, 35, 133, 136, 135, 132, 128/3, 125, 121, 120/1, 117, 115, 37, 38, 38/5, 141, 142, 175, 176, 178, 177, 139, 205/3, 205/5, 205/6, 206, 207/1, 207/2, 208, 209/2, 209/1, 211 w miejscowości Sternalice.


Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek    

Wnioskodawca : PGE Dystrybucja S.A. , ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin.

Pełnomocnik: Piotr Leja, ul. Fircowskiego 1, 35-030 Rzeszów

 

         Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym stadium postępowania oraz składać  wnioski i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie  do  dnia 14.01.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

Z up. Wójta       
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2014-12-30
Opublikował: Mariusz Olech 2014-12-30 14:34:14
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2014-12-30 14:34:14
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 30 grudnia 2014 roku

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.