Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Wójt  Gminy  Lipnik

 woj. świętokrzyskie
    27-540 Lipnik

 

 

 

 O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

 

                                          z  dnia  19  lutego  2015 r.

 

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

 

        Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.z 2012r. poz.647 z późn.zm.) , oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  z dnia 30 stycznia 2013r (Dz. U. z 2013r poz. 267), zawiadamia  się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na: budowa 2 szt. stacji transformatorowej 15/0,4kV w miejscowości Sternalice wraz z nawiązaniami po stronie SN,nN wykonanie rozpięć w istniejącej linii nN Sternalice na działkach nr ew. 19/2, 35, 133, 136, 135, 132, 128/3, 125, 121, 120/1, 117, 115, 37, 38, 38/5, 141, 142, 175, 176, 178, 177, 139,  205/3, 205/5, 205/6, 206, 207/1, 207/2, 208, 209/2, 209/1 i 211 w miejscowości Sternalice gm. Lipnik z dnia 19 lutego 2015r. nr RG-I6733.3.2014.

Dla Wnioskodawca: PGE Dystrybucja SA 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a Oddział Rzeszów ul 8 marca 8, Pełnomocnik: Pan Piotr Leja 35-030 Rzeszów ul. Fircowskiego 1.

 

             Strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 09 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                           Z up. Wójta
                                                                           mgr Rafał Smoliński
                                                                           Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-02-19
Opublikował: Mariusz Olech 2015-02-20 14:53:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-02-20 14:53:40
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.