Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

 

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

 

 

O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

 

z  dnia  11  marca  2015 r.

 

o wszczęciu  postępowania  w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

        Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.z 2012 poz.647  z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  z dnia 30 stycznia 2013r. (Dz.U. z 2013 r.  poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na  : budowa 2 szt. stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istniejącej linii nN na działkach nr ew. 182, 427, 183/2, 185, 184, 440, 234, 231,232, 233, 139 i 140 w miejscowości Usarzów m. Lipnik w ramach zadania: „budowa 5 szt. stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV w msc. Usarzów gm. Lipnik wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN, wykonanie rozcięć w istn. linii nN Usarzów” dla Wnioskodawca: PGE Dystrybucja SA 20-340 Lublin ul. Garbarska 21a Oddział Rzeszów ul 8 marca 8, Pełnomocnik: Pani Agnieszka Mikołajczyk 35-030 Rzeszów  ul. Fircowskiego 1.

             Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym  stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 30 marca 2015r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                              mgr Rafał Smoliński

                                                                                              Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-03-11
Opublikował: Mariusz Olech 2015-03-12 14:06:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-03-12 14:06:18
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 11 marca 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.