Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

 

O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

 

z dnia 02 kwietnia 2015 r.

 

 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1, art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków przyobiektowymi oraz zasilaniem elektrycznym zalicznikowym  na działkach nr ew. 434, 481, 482/1, 443, 442/1, 416/1, 476/1, 474/1, 472 w miejscowości Włostów gm. Lipnik.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Gminy Lipnik, 27- 540 Lipnik 20.

 

Strony mogą brać czynny udział w każdym  stadium postępowania oraz składać wnioski i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 17.04.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Wójta       

mgr Rafał Smoliński  

Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-04-02
Opublikował: Mariusz Olech 2015-04-02 10:32:29
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-04-02 10:32:29
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 2 kwietnia 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.