Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Wójt  Gminy  Lipnik

 woj. świętokrzyskie
    27-540 Lipnik

 

 

 

 O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

 

z  dnia  18 maja  2015 r.

 

 

w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 

        Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U.z 2015r. poz.199 z późn.zm.) , oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  z dnia 30 stycznia 2013r (Dz. U. z 2013r poz. 267), zawiadamia  się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyobiektowymi pompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym zalicznikowym na działkach nr ew. 434, 481, 482/1, 443, 442/1, 416/1, 476/1, 474/1 i 472 w miejscowości Włostów gm. Lipnik.

Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek  Gminy Lipnik, 27- 540 Lipnik 20.

 

Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym  stadium postępowania oraz składać  wnioski   i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie  w terminie  do  dnia 03 czerwca 2015r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

Z up. Wójta       
mgr Rafał Smoliński  
Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-05-18
Opublikował: Mariusz Olech 2015-05-18 12:22:13
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-05-18 12:22:13
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.