Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Kielcach o/Obrazów

Numer rachunku : 65 8493 0004 0190 0306 8202 0001

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak: RG-IV.6220.2.2015                                                    Lipnik, dnia 27.05.2015 r.   

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lipnik

o wszczęciu postępowania

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

         Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), art. 33 ust. 1 i art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

Zawiadamiam

że w dniu 21.04.2015 r.  na wniosek Pan/i Mirosław i Zdzisława Placha zam. Kaczyce 60, 27-545 Włostów zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowie  chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w miejscowości Kaczyce 60, 27-545 Włostów, Gmina Lipnik, na działkach o numerach ewidencyjnych 245, 271/1” Informuje się również, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu.

          W związku z powyższym informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości przeglądania akt sprawy, a także możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów, zgłaszania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można zgłaszać w terminie do 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku

          Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumenty są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, pokój 24 w godz. od 7.30 do 14.30. tel. (15) 8691419.

 

 

 

                                                                                                   Z up. Wójta               

                                                                                   mgr Rafał Smoliński

                                                                                   Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-05-27
Opublikował: Mariusz Olech 2015-05-27 13:25:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-05-27 13:25:52
Rejestr zmian dla: OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipnik z dnia 27.05.2015 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.