Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

 

 

 O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

 z  dnia  27  maja 2015 r.


 w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.


 

        Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z pompowniami ścieków przyobiektowymi oraz zasilaniem elektrycznym zalicznikowym  na działkach nr ew. 174/48,174/47,174/32,174/30,174/31,174/58 i 66 w miejscowości Włostów gm. Lipnik.

Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek  Gminy Lipnik, 27- 540 Lipnik 20.

     Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym  stadium postępowania oraz składać  wnioski   i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie  w terminie  do  dnia 15.06.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                       mgr Rafał Smoliński

                                                                                     Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Józef Bulira - Wójt Gminy 2015-05-27
Opublikował: Mariusz Olech 2015-05-29 08:50:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-05-29 14:02:17
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.