Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

 O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E


z  dnia  29 maja 2015 r.

 

o wszczęciu  postępowania  w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

 


        Na  podstawie  art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia  27  marca 2003 r. o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz  art. 10 § 1 , art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte  postępowanie  w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym dla  zamierzenia  polegającego na:

budowie linii elektroenergetycznej nN   w miejscowościach  Kurów i Lipnik  gm. Lipnik na  działkach nr ew. 3/2, 2, 1  w Lipniku i nr ew. 211/3, 211/4 w miejscowości Kurów  gm. Lipnik.


Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek  PGE Dystrybucja  SA , 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a , Pełnomocnik: Piotr Leja  35-030 Rzeszów, ul. Fircowskiego 1


             Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym  stadium postępowania oraz składać  wnioski   i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie  w terminie  do  dnia 15.06.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                          Z up. Wójta

                                                                                      mgr Rafał Smoliński

                                                                                     Zastępca Wójta Gminy

 Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-05-29
Opublikował: Mariusz Olech 2015-05-29 15:08:35
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-05-29 15:08:35
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 29 maja 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.