Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r.

Znak: RG-IV.6220.3.2015

Lipnik dnia 28.07.2015 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE


            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy w Lipniku


zawiadamia, że w dniu 28.07.2015 r. wydane zostało postanowienie Nr RG-IV. 6220.3.2015, w którym stwierdza się, iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przez Gminę Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami ścieków szt. 2 i zasilaniem elektrycznym oraz przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w miejscowości Włostów, gmina Lipnik” informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia oraz składania uwagi i wniosków w powyższej sprawie w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Lipniku pokój nr 24 w godz. od 7.30 do 14.30 tel. (015) 869 14 19.

 

 

 

Z up. Wójta       

 mgr Rafał Smoliński 

Zastępca Wójta Gminy

 



Informację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-07-28
Opublikował: Mariusz Olech 2015-07-28 10:16:20
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-07-28 10:16:20
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 28.07.2015 r.

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.