Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Lipnik

Lipnik 20, 27-540 Lipnik, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie

tel. (0-15) 869 14 19, 869 14 10, fax. (0-15) 869 17 54

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu o/w Lipniku

Numer rachunku : 96 9434 1041 2009 1940 0884 0014

http://www.lipnik.pl ug@lipnik.pl

       A A A

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie       

27-540 Lipnik

 

O  B  W  I  E  S Z  C  Z  E  N  I  E

z  dnia  03 sierpnia  2015 r.

w sprawie wydania decyzji   o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  gminnym.

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1, art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu  postępowania  administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.), zawiadamia  się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pod nazwą: ujęcie wody do celów chemizacyjnych w miejscowości Malżyn na działce nr 121 położonej w Malżynie  gm. Lipnik.

Postępowanie  zostało  wszczęte  na wniosek  Gminy Lipnik, 27- 540 Lipnik 20.

Strony  mogą  brać czynny  udział w każdym  stadium postępowania oraz składać  wnioski   i wypowiadać  się co  do  zebranych  dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie  w terminie  do  dnia 17.08.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipniku  w godzinach pracy Urzędu.

 Z up. Wójta        

mgr Rafał Smoliński   

Zastępca Wójta GminyInformację wytworzył: Rafał Smoliński - Zastępca Wójta 2015-08-03
Opublikował: Mariusz Olech 2015-08-03 11:02:51
Ostatnia zmiana: Mariusz Olech 2015-08-03 11:02:51
Rejestr zmian dla: Obwieszczenie Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym w miejscowości Malżyn

Ta strona używa Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania - przeczytaj naszą politykę prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.